Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Mostostal Płock

Pytania i odpowiedzi

Czy Spółka zamierza wypłacić dywidendę? W jakiej wysokości

Zarząd Spółki rekomenduje do Rady Nadzorczej przeznaczenie zysku za 2010 rok na kapitał rezerwowy Spółki.

Czy w spółce lub jej otoczeniu wydarzyło się cokolwiek co uzasadniałoby tak duże spadki kursu w ostatnim czasie?

Mostostal Płock S.A. jest aktualnie w dość trudnej sytuacji jeśli chodzi o zlecenia prac. Wynika to z ogólnej sytuacji rynkowej a także z faktu zastoju inwestycyjnego w tradycyjnych obszarach naszej działalności.
Jak będzie dalej - trudno wyrokować. Robimy wszystko aby przetrwać ten niekorzystny okres.
Sytuacja produkcyjna w naszym podmiocie zależnym – Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku Sp. z o.o.- jest także bardzo trudna. Ujemny wynik finansowy Stoczni w poważny sposób wpływa na osłabienie naszego wyniku. Podejmujemy próby ratowania sytuacji. Rozważamy także sprzedaż naszych udziałów w tym podmiocie.


Jak wygląda portfel zmówień spółki na rok bieżący jak i przyszły rok? Czym był spowodowany w I półroczu tego roku nagły wzrost zadłużenia spółki połączony z dramatycznym spadkiem gotówki w kasie z 22 mln do 4 mln zł? Dodatkowo według raportu pieniądze te nie zostały przeznaczone na działalność inwestycyjną. Czy spółka nadal obstaje przy znaczącym spadku przychodów w tym roku i jak wyglądają prognozy zarządy w tym kierunku na przyszły rok?

Spółka odnotuje w roku bieżącym spadek przychodów.
Prowadzone są intensywne działania celem zapełnienia portfela zleceń.
Spadek środków pieniężnych w stosunku do środków w analogicznym okresie roku poprzedniego wynika z przejściowego ich zaangażowania w pozostałe aktywa obrotowe. Wzrosła wartość krótkoterminowych należności wynikająca z kontraktowych terminów fakturowania oraz wartość krotkoterminowych rozliczeń międzyokresowych, które w głównej mierze dotyczą niezakończonych i jeszcze niezafakturowanych kontraktów długoterminowych.
Wzrost zadłużenia Spółki w I półroczu w stosunku do zadłużenia w analogicznym okresie roku poprzedniego dotyczy głównie krótkookresowych zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz wzrostu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
Prognoz Spółka nie publikuje.Czy w związku z publikacja wyników została podjęta już jakaś decyzja odnośnie rekomendacji do wypłaty dywidendy?

Zgodnie z Raportem rocznym opublikowanym w dniu 8 marca br. (dostępnym na stronie internetowej Spółki www.mostostal-plock.com.pl ) Zarząd Mostostal Płock S.A. zaproponował podzielenie zysku za rok 2009 w następujący sposób:
- na dywidendę 6 000 tys. zł
- na kapitał rezerwowy 14 506 tys. zł

Rada Nadzorcza Mostostal Płock S.A. nie podjęła jeszcze decyzji odnośnie
rekomendacji wypłaty dywidendy.Czy firma planuje wypłatę dywidendy z zysku za 2009 rok, a jeśli tak to jaka będzie propozycja Zarządu co do jej wysokości?

Zgodnie z Raportem rocznym opublikowanym w dniu 8 marca br. (dostępnym na stronie internetowej Spółki www.mostostal-plock.com.pl ) Zarząd Mostostal Płock S.A. zaproponował podzielenie zysku za rok 2009 w następujący sposób:
- na dywidendę 6 000 tys. zł
- na kapitał rezerwowy 14 506 tys. złJaką dywidendę spółka wypłacała w zeszłym roku? Czy w tym roku będzie dywidenda? Czy firma opublikuje prognozy na ten rok? Czy firma publikowała prognozy na 2009 rok i jakie ma wyniki po trzechkwartałach? Jaka była cena emisyjna w ostatniej emisji akcji?

W 2009 roku Spółka wypłaciła dywidendę za 2008 rok w wysokości 4,25 zł brutto na jedna akcję.
O dywidendzie za 2009 rok zdecyduje ZWZ.
Spółka nie publikowała progozy na 2009 rok i na dzień dzisiejszy nie opublikowała prognozy na rok 2010 a wyniki po trzech kwartałach 2009 są dostępne na stronie internetowej Spółki www.mostostal-plock.com.pl w zakładce Relacje inwestorskie/ raporty okresowe.
Cena emisyjna publicznej emisji akcji w 1998 roku wynosiła 18 zł za akcję.
do góry
© Mostostal Płock S.A.
ul. Targowa 12, 09-400 Płock
www.mostostal-plock.pl
tel. centrala: +48 24 367 11 11,
tel. sekretariat: +48 24 367 11 24
fax +48 24 367 12 50, 367 12 75
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000053336,
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego wynosi 20 000 000 zł.
NIP: 774-000-62-10, Regon: 610040361
projekt i wykonanie:  Agencja Interaktywna Positive Power