Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Mostostal Płock

Oferta publiczna akcji

Publiczna oferta została przeprowadzona na podstawie Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mostostal Płock S.A. z dnia 14 marca 1998 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru.
Dotyczyła objęcia 1 683 065 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 PLN każda, po cenie emisyjnej 18 PLN.

 
Data
Podstawa prawnaKomentarz
28.05.1998r.Decyzja Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o wprowadzeniu 1 998 968 akcji do obrotu publicznego w tym:
  • 104 613 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 10 PLN
  • 211 290 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 10 PLN
  • 1 683 065 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 PLN
1 032 akcje nie zostały wprowadzone do obrotu publicznego
21.08.1998r.Uchwała Nr 576/98 Zarządu KDPW S.A. o:
przyznaniu Spółce statusu uczestnika KDPW w typie Emitent i przyjęciu do KDPW 1 998 968 akcji Spółki w tym:
  • 1 683 065 akcji zwykłych na okaziciela serii C, kod PLMSTPL00018
  • 315 903 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i B, kod PLMSTPL00026
 
19.08.1998r.
Uchwała Nr 83/628/98 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji imiennych uprzywilejowanych serii A i B oraz akcji zwykłych na okaziciela serii C.
 
04.09.1998r.Uchwała Nr 473/98 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 1 683 065 akcji zwykłych na okaziciela serii C. 
15.09.1998r.Pierwsze notowanie akcji Spółki – debiut 
 

do góry
© Mostostal Płock S.A.
ul. Targowa 12, 09-400 Płock
www.mostostal-plock.pl
tel. centrala: +48 24 367 11 11,
tel. sekretariat: +48 24 367 11 24
fax +48 24 367 12 50, 367 12 75
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000053336,
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego wynosi 20 000 000 zł.
NIP: 774-000-62-10, Regon: 610040361
projekt i wykonanie:  Agencja Interaktywna Positive Power