Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Mostostal Płock

Uprawnienia i certyfikaty


1. Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jednostka uznająca: Mostostal Płock S.A.
pobierz plik pdf

2. Polityka środowiskowa i jakości

Jednostka uznająca: Mostostalpobierz plik pdf

3. Certyfikat AQAP 2110:2016

Nr: 32/A/2018-1

Zakres uprawnień: Projektowanie, generalne wykonawstwo i generalna realizacja obiektów budowlanych, w tym inżynierii lądowej, robót specjalistycznych, budowy infrastruktury drogowej i kolejowej, budowy obiektów energetycznych pod klucz, remontów i modernizacji, serwisu obiektów i urządzeń energetycznych i przemysłowych, ochrony środowiska, diagnostyki i badań technicznych, montażu turbozespołów, budowy obiektów przemysłowych, budowy rurociągów i gazociągów, wykonawstwo, dostawy i montaż konstrukcji metalowych, usługi sprzętowo- transportowe oraz zarządzanie obiektami.

Standard: AQAP 2110:2016

Jednostka uznająca: CCJ
pobierz plik pdf

4. Certyfikat ISO 9001:2009; 14001:2005

Nr: AC090 100/1056/1885/2014-004
      AC090 104/1056/1885/2014-004

Zakres uprawnień: Projektowanie, generalne wykonawstwo i generalna realizacja obiektów budowlanych, w zakresie inżynierii lądowej oraz robót specjalistycznych: budowa, remonty, modernizacja i serwis obiektów infrastruktury drogowej i kolejowej, obiektów energetycznych „pod klucz”, w tym montażu turbozespołów, obiektów przemysłowych, ochrony środowiska, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, obiektów przemysłu petrochemicznego, rurociągów.zmień zakres uprawnień

Standard: PN-EN ISO 9001:2009; PN-EN Iso 14001:2005

Jednostka uznająca:  Tüv- NORDpobierz plik pdf

5. Certyfikat PN-N 18001:2004

Nr: AC090 116/1056/1885/2014-004

Zakres uprawnień: Projektowanie, generalne wykonawstwo i generalna realizacja obiektów budowlanych, w zakresie inżynierii lądowej oraz robót specjalistycznych: budowa, remonty, modernizacja i serwis obiektów infrastruktury drogowej i kolejowej, obiektów energetycznych „pod klucz”, w tym montażu turbozespołów, obiektów przemysłowych, ochrony środowiska, zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych, obiektów przemysłu petrochemicznego, rurociągów.

Standard: PN-N 18001:2004

Jednostka uznająca:  Tüv- NORD
pobierz plik pdf

6. Certyfikat ISO 9001:2015

Nr: 32/S/2018-1

Zakres uprawnień:  Projektowanie, generalne wykonawstwo i generalna realizacja obiektów budowlanych, w tym inżynierii lądowej, robót specjalistycznych, budowy infrastruktury drogowej i kolejowej, budowy obiektów energetycznych pod klucz, remontów i modernizacji, serwisu obiektów i urządzeń energetycznych i przemysłowych, ochrony środowiska, diagnostyki i badań technicznych, montażu turbozespołów, budowy obiektów przemysłowych, budowy rurociągów i gazociągów, wykonawstwo, dostawy i montaż konstrukcji metalowych, usługi sprzętowo- transportowe oraz zarządzanie obiektami.

Standard: PN-EN ISO 9001:2015

Jednostka uznająca: CCJ, IAF, PCApobierz plik pdf

7. Certyfikat BS OHSAS 18001

Nr: 44 116 15460003-004

Zakres uprawnień: Projektowanie, generalne wykonawstwo i generalna realizacja obiektów budowlanych, w zakresie inżynierii ladowej oraz robót specjalistycznych: budowa, remonty, modernizacja i serwis obiektow infrastruktury drogowej i kolejowej, obiektów energetycznych "pod klucz", w tym montażu turbozespołów, obiektów przemysłowych, ochrony środowiska, rurociągów, gazociągów oraz urządzeń energetycznych i przemysłowych; diagnostyka i badania techniczne; wykonawstwo, dostawy, montaż i serwis konstrukcji metalowych, usługi sprzętowo-transportowe oraz zarzadzanie obiektami.

Standard: BS OHSAS 180001:2007

Jednostka uznająca: TUV NORD CERT GmbHpobierz plik pdf

8. Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Nr: 1433-CPR-0073

Zakres uprawnień: Konstrukcyjne wyroby metalowe i elementy pomocnicze, a także konstrukcyjne elementy stalowe w klasach EXC1, EXC2, EXC3 wg normy PN-EN 1090-2+A1:2012 IDT EN 1090-2:2008+A1:2011, metody  1 i 3a wg Załącznika A do normy PN-EN 1090-1+A1:2012 IDT EN 1090-1:2009+A1:2011wytwarzane przez Mostostal Płock SA podlegają ocenie i ciągłemu nadzorowi ze strony Zakladowej Kontroli Produkcji

Standard: PN-EN 1090-1+A1:2012 IDT EN 1090-1:2009+A1:2011

Jednostka uznająca: Urząd Dozoru Technicznegopobierz plik pdf

9. Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawaczego

Nr: AB 1535

Zakres uprawnień: Akredytowana działalność jest określona w Zakresie Akredytacji Nr AB 1535

Standard: PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Jednostka uznająca: Polskie Centrum Akredytacjipobierz plik pdf

10. Świadectwo Uznania Laboratorium

Nr: NR LBU - 082/18-17

Zakres uprawnień: Uznanie UDT do wykonywania badań laboratoryjnych.

Standard: PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Jednostka uznająca: Urząd Dozoru Technicznego
pobierz plik pdf

11. DECYZJA uprawnienia

Nr: TDT-W/M/N-20/16

Zakres uprawnień:
Wytwarzanie, wytwarzanie w zakresie montażu, modernizacja i naprawa:
- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych
- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących lub żrących
Modernizacja i naprawa:
- rurociągów parowych, rurociągów technologicznych do gazów, rurociągów technologicznych do cieczy
- kotłów z organicznymi nośnikami ciepła, kotłów parowych, kotłów wodnych

Standard: Dz. U. 2013, poz. 1125, Dz. U. 2016, poz. 23

Jednostka uznająca: Transportowy Dozór Techniczny
pobierz plik pdf

12. Certyfikat zgodności z normą PN-EN ISO 3834-2:2007

Nr: CSW/816/2016

Zakres uprawnień: Firma wdrożyła oraz stosuje wymagania jakosci w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2:2007

Standard: PN-EN ISO 3834-2:2007

Jednostka uznająca: Urząd Dozoru Technicznego (UDT)pobierz plik pdf

13. Poświadczenie oceny - szkolenie spajaczy

Nr: CO/Sp/Sz/07/18/17

Zakres uprawnień: Ośrodek szkolenia spawaczy

Standard: PN-EN ISO 9606-1:2014-02

Jednostka uznająca: Urząd Dozoru Technicznego
pobierz plik pdf

14. Poświadczenie oceny - ośrodek egzaminacyjny spajaczy

Nr: CO/Sp/Eg/07/18/17

Zakres uprawnień: Ośrodek Egzaminacyjny Spajaczy UDT-CERT.

Standard: PN-EN ISO 9606 -1:2014 - 02, PN-EN ISO 9606-2:2007, PN-EN ISO 9606-4:2001, PN-EN ISO 9606-5:2002, PN-EN ISO 1418:2000, PN-EN ISO 14732:2014-01
                  

Jednostka uznająca: Urząd Dozoru Technicznegopobierz plik pdf

15. Certyfikat Jakości

Nr: CSJSB/816/2016

Zakres uprawnień: Wykonawstwo i montaż konstrukcji stalowych, budowlanych i przemysłowych różnych asortymentów, mostów, zbiorników, kominów, zbiorników ciśnieniowych, instalacji przemysłowych z orurowaniem; remonty i modernizacje instalacji przemysłowych; wytwarzanie, naprawa i modernizacje urządzeń ciśnieniowych. Zabezpieczenia antykorozyjne. Naprawa urządzeń transportu bliskiego; badania niszczące i nieniszczące.

Standard: PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004

Jednostka uznająca: Urząd Dozoru Technicznegopobierz plik pdf

16. DECYZJA uprawnienia - wytwarzanie zbiorników, rurociagów.

DECYZJA uprawnienia - wytwarzanie zbiorników, rurociagów.
Nr: UC-18-20-W/3-02

Zakres uprawnień: Wytwarzanie zbiorników, rurociągów.

Standard: Dz. U. Nr 122,poz. 1321

Jednostka uznająca: Urząd Dozoru Technicznegopobierz plik jpg

17. DECYZJA uprawnienia

DECYZJA uprawnienia
Nr: UC-18-20-M/3-02

Zakres uprawnień: Wytwarzanie w zakresie montażu:
 • kotłów parowych
 • kotłów wodnych
 • kotłów z organicznymi nośnikami ciepła
 • zbiorników stałych

Standard:
Dz. U. Nr 122, poz. 1321

Jednostka uznająca: Urząd Dozoru Technicznegopobierz plik jpg

18. Certyfikat Producenta Konstrukcji Stalowych

Nr: 59/1/2017

Zakres uprawnień: Pełen zakres

Jednostka uznająca: Polska Izba Konstrukcji Stalowychpobierz plik pdf

19. DECYZJA uprawnienia

DECYZJA uprawnienia
Nr: UC-18-20-N/3-02

Zakres uprawnień: Naprawa:
 • kotłów parowych
 • kotłów wodnych
 • kotłów z organicznymi nośnikami ciepła
 • zbiorników stałych

Standard:
Dz. U. Nr 122, poz. 1321

Jednostka uznająca: Urząd Dozoru Technicznegopobierz plik jpg

20. DECYZJA Uprawnienia

DECYZJA Uprawnienia
Nr: UD-18-12-N/1-2000

Zakres uprawnień: Naprawa:
 • suwnic
 • żurawi
 • układnic magazynowych
 • dźwigów
 • cięgników
 • podestów ruchomych
 • elementów urządzeń dźwignicowych

Standard: Dz. U. Nr 36

Jednostka uznająca: Urząd Dozoru Technicznegopobierz plik JPG

21. DECYZJA uprawnienia

DECYZJA uprawnienia
Nr: UC-18-20-E/3-02

Zakres uprawnień: Wytwarzanie elementów:
 • kotłów parowych
 • kotłów wodnych
 • kotłów z organicznymi nośnikami ciepła
 • zbiorników stałych

Standard: Dz. U. Nr 122, poz. 1321

Jednostka uznająca: Urząd Dozoru Technicznegopobierz plik jpg

22. DECYZJA uprawnienia

DECYZJA uprawnienia
Nr: UC-18-20-P/1-02

Zakres uprawnień: Modernizacja:
 • rurociągi
 • zbiorniki

Standard: Dz. U. Nr 122, poz. 1321

Jednostka uznająca: Urząd Dozoru Technicznegopobierz plik jpg

23. CERTYFIKAT UZNANIA TDT - Laboratorium

Nr: 044 2015 L

Zakres uprawnień: Uznanie dot. wykonywania badań w obszarze działania TDT jako jednostki certyfikującej i notyfikowanej w zakresie wpisanym w załączniku

Standard: PN-EN ISO/IEC  17025:2005

Jednostka uznająca: Transportowy Dozór Technicznypobierz plik pdf

24. Certyfikat nadania godła "Spółka Giełdowa"

Nr: 187

Zakres uprawnień: Uprawnia spółkę do posługiwania się Godłem "Spółka Giełdowa"

Jednostka uznająca: Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

do góry
© Mostostal Płock S.A.
ul. Targowa 12, 09-400 Płock
www.mostostal-plock.pl
tel. centrala: +48 24 367 11 11,
tel. sekretariat: +48 24 367 11 24
fax +48 24 367 12 50, 367 12 75
Rejestr: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer 0000053336,
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego wynosi 20 000 000 zł.
NIP: 774-000-62-10, Regon: 610040361
projekt i wykonanie:  Agencja Interaktywna Positive Power